INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI


Marzec 2017

Dłuższe staże - większe kompetencje

W marcu część uczestniczek i uczestników zakończyło swoje staże zawodowe. Niektórym uczestnikom i uczestniczkom projektu zostały przedłużone staże zawodowe. Dzięki temu będą mogli nabyć i rozwinąć jeszcze bardziej swoje umiejętności i kompetencje co pozwoli im w przyszłości łatwiej poruszać się po rynku pracy jak również zwiększy ich szansę na podpisanie umowy o pracę z pracodawcą.

Luty 2017

Początki i zakończenia staży zawodowych

W lutym ostatni uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczynają staże zawodowe, które potrwają do maja. Część uczestników i uczestniczek również kończy w lutym swoje staże zawodowe. 9 lutego zakończyło się szkolenie „Księgowość Komputerowa” dla 3 uczestniczek projektu z Lublina (gr. VI).

Styczeń 2017

Kolejne staże zawodowe

Styczeń obfituje również w rozpoczęcie kolejnych staży zawodowych przez uczestników i uczestniczki projektu. Od 11 stycznia do 9 lutego potrwa szkolenie „Księgowość Komputerowa” dla 3 uczestniczek projektu z Lublina (gr. VI). 10 stycznia zakończyło się szkolenie „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej” dla uczestników i uczestniczek z Lublina (gr. VI)

Grudzień 2016

staże zawodowe

Od początku grudnia uczestnicy z Lublina (gr. III) i Chełma (gr. II i IV) rozpoczęli 3 miesięczne staże zawodowe, które są zgodne z ich tematyką szkoleń. W Lubartowie (gr. V) do 20 grudnia trwało szkolenie zawodowe „Florysta z elementami dekoracji wnętrz”. W połowie Grudnia rozpoczęło się również szkolenie dla uczestników i uczestniczek z Lublina (gr. VI) „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej”, które potrwa do 10 stycznia.

ARCHIWUM PROJEKTU


OPIS PROJEKTU


Projekt „Aktywni i pełnosprawni” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie, na podstawie umowy podpisanej z WUP Lublin.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego, w wieku 18-64 lata, bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

CEL

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywizacji społecznej 60 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji.

ZAPEWNIAMY

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe, wyżywienie, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.


Projekt realizowany jest w terminie
od 01.06.2016r. do 31.05.2017r.
Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl