INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW


ARCHIWUM PROJEKTUMaj 2017

Koniec staży zawodowych

W maju swoje staże zawodowe kończy kolejna grupa Uczestników i Uczestniczek projektu „Aktywni i Pełnosprawni”.
Część osób odbyła IV sesję Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego. Odbyły się również spotkania z Pośrednikiem Pracy, który poszerzył wiedzę Uczestników i Uczestniczek projektu w aspekcie poruszania się po rynku pracy, proponował rozwiązania pomocne przy poszukiwaniu pracy i przedstawiał listę ofert pracy dla uczestników. Po licznych prośbach od Uczestników i Uczestniczek projektu, wprowadziliśmy dyżur Psychologa, który w wybranych dniach będzie czekał na osoby, które nadal potrzebują wsparcia.


Kwiecień 2017

Koniec staży zawodowych

W kwietniu kolejni Uczestnicy i Uczestniczki projektu kończą swoje staże zawodowe. Nabyte doświadczenie podczas staży pozwoli w przyszłości sprawniej i w większym stopniu odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki swoim ambicjom i sumiennej pracy podczas stażu część Uczestników i Uczestniczek projektu po ich zakończeniu dostało możliwość podjęcia zatrudnienia u Pracodawcy.
Część osób, dzięki swojemu zaangażowaniu i chęci poszerzenia umiejętności otrzymało również możliwość przedłużenia stażu.
Pod koniec kwietnia osoby, które zakończyły staż uczestniczyły w IV sesji indywidualnego Wsparcia Psychologicznego podczas, którego była możliwość porozmawiania o dotychczasowym przebiegu wsparcia podczas projektu, podsumowania stażu zawodowego i planach oraz celach na przyszłość.


Marzec 2017

Dłuższe staże - większe kompetencje

W marcu część uczestniczek i uczestników zakończyło swoje staże zawodowe. Niektórym uczestnikom i uczestniczkom projektu zostały przedłużone staże zawodowe. Dzięki temu będą mogli nabyć i rozwinąć jeszcze bardziej swoje umiejętności i kompetencje co pozwoli im w przyszłości łatwiej poruszać się po rynku pracy jak również zwiększy ich szansę na podpisanie umowy o pracę z pracodawcą.Luty 2017

Początki i zakończenia staży zawodowych

W lutym ostatni uczestnicy i uczestniczki projektu rozpoczynają staże zawodowe, które potrwają do maja. Część uczestników i uczestniczek również kończy w lutym swoje staże zawodowe. 9 lutego zakończyło się szkolenie „Księgowość Komputerowa” dla 3 uczestniczek projektu z Lublina (gr. VI).


Styczeń 2017

Kolejne staże zawodowe

Styczeń obfituje również w rozpoczęcie kolejnych staży zawodowych przez uczestników i uczestniczki projektu. Od 11 stycznia do 9 lutego potrwa szkolenie „Księgowość Komputerowa” dla 3 uczestniczek projektu z Lublina (gr. VI). 10 stycznia zakończyło się szkolenie „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej” dla uczestników i uczestniczek z Lublina (gr. VI)
Grudzień 2016

staże zawodowe

Od początku grudnia uczestnicy z Lublina (gr. III) i Chełma (gr. II i IV) rozpoczęli 3 miesięczne staże zawodowe, które są zgodne z ich tematyką szkoleń. W Lubartowie (gr. V) do 20 grudnia trwało szkolenie zawodowe „Florysta z elementami dekoracji wnętrz”. W połowie Grudnia rozpoczęło się również szkolenie dla uczestników i uczestniczek z Lublina (gr. VI) „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej”, które potrwa do 10 stycznia.

Listopad 2016

Trwają szkolenia

Trwają szkolenia osób z grup w Chełmie (gr. II), Lublinie (gr. III) i 6 osób z Chełma II (gr. IV), które zakończą się w drugiej połowie listopada. W grupie Lubartowskiej (gr. V) Treningi z zakresu kompetencji społecznych odbyły się w dniach 24 października do 10 listopada. Grupa Lublin II (gr. VI) Treningi z zakresu kompetencji społecznych odbywa w dniach od 7 do 21 listopada. Od 25 listopada uczestnicy z Hrubieszowa (gr. I) rozpoczną 3 miesięczne staże zawodowe.


Październik 2016

szkolenia zawodowe

Uczestnicy z Hrubieszowa (gr. I) rozpoczęli z początkiem miesiąca szkolenia zawodowe które potrwają do 28 października. Uczestnicy z Chełma (gr. II) i Lublina (gr. III) rozpoczną szkolenia w drugiej połowie października i zakończą je w listopadzie. Szkolenia wybrane przez naszych uczestników to m.in. Kucharz, Pracownik Administracyjno-Biurowy czy Florysta.

W raz z początkiem miesiąca uczestnicy z Chełma II (gr. IV) Lubartowa (gr. V) i Lublina II (gr. VI) rozpoczęli swój udział w projekcie od spotkań z Doradą zawodowym. Od 10 października uczestniczyli z Chełma II (gr IV) wzięli udział w Treningach z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej oraz Warsztatach aktywizacji zawodowej. Dzięki temu pod koniec miesiąca część uczestników z grupy Chełm II (gr. IV) rozpocznie szkolenia zawodowe. Grupa z Lubartowa (gr. V) również zaczęła Warsztaty aktywizacji zawodowej, które zakończą się 22 października.


WRZESIEŃ 2016

Trwają zajęcia dla grup I, II i III

Uczestnicy z Hrubieszowa (gr. I) , Chełma (gr. II) i Lublina (gr. III) zakończyli Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej oraz Warsztaty aktywizacji zawodowej. W październiku rozpoczną się szkolenia zawodowe dla wszystkich trzech grup. Uczestnicy projektu poprzez bony szkoleniowe mają możliwość zdobycia umiejętności, które pozwolą im po stażu znaleźć zatrudnienie.


WRZESIEŃ 2016

Rekrutacja prawie zakończona

Zostały już ostatnie miejsca w projekcie Aktywni i Pełnosprawni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z działaniami projektowymi i do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.


SIERPIEŃ 2016

Ruszają zajęcia dla grupy I, II i III

Uczestnicy grupy z Hrubieszowa (gr. I) jako pierwsi wzięli udział w spotkaniach z doradcą zawodowym a w dniu 18 sierpnia rozpoczną się 8 dniowe Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej. Grupy z Chełma (gr. II) i Lublina (gr. III) również rozpoczęły udział w projekcie. Pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym odbędą się 23 sierpnia i zakończą się pod koniec miesiąca.


SIERPIEŃ 2016

Trwa rekrutacja

Wciąż przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie „Aktywni i Pełnosprawni”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z działaniami projektowymi i do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.


LIPIEC 2016

Pierwsza grupa rozpoczyna udział w projekcie

Pod koniec lipca uczestnicy z Hrubieszowa (gr. I) rozpoczynają udział w projekcie „Aktywni i Pełnosprawni”. Uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym podczas, których opracowana zostanie Diagnoza potrzeb i Indywidualny plan działania. W dalszej kolejności wezmą udział w Treningach z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej, oraz Warsztatach aktywizacji zawodowej.


CZERWIEC 2016

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Z dniem 1 czerwca 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni i pełnosprawni”. Rekrutacja prowadzona jest do 30.09.2016r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w witrynie projektu, w zakładce: Do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa, z oferowanymi w ramach projektu działaniami oraz z zasadami rekrutacji do projektu.

Projekt "Aktywni i pełnosprawni"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Działanie 11.1 – Aktywne włączenie,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.


Wartość projektu wynosi 947 370,00 zł. w tym wkład Unii Europejskiej 805 264,50 zł

www.europa.eu www.efs.gov.pl