EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU


20.04.2017r., Lublin „Łańcuch Solidarności” czyli nasz najnowszy projekt wymiany polsko-litewskiej Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Właśnie ruszyły pierwsze działania związane z projektem „Łańcuch Solidarności” finansowanym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Głównym celem projektu jest promocja idei solidarności, działań lokalnych, wolontariatu, więzów międzyludzkich oraz przyjaźni polsko-litewskiej przez stworzenie łańcucha inicjatyw społecznych.

W roku 10lecia Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży chcemy wypromować jego idee angażując jak największą liczbę osób do ich realizacji. W tym celu zapraszamy do współpracy pracowników młodzieżowych z Polski i Litwy, którzy działają na szlaku Lublin-Wilno. Czerpiąc z idei łańcucha Bałtyckiego z 1989, stworzymy łańcuch solidarności o pozytywnym społecznym wydźwięku.

Zrekrutowani przedstawiciele powiatów i regionów znajdujących się na terenie łańcucha zostaną przeszkoleni w zakresie przywództwa, promocji i organizacji akcji społecznych. Szkolenie liderskie odbędzie się w dniach 26-31 maja 2017 w Nasutowie koło Lublina. Podczas niego liderzy nie tylko będą mogli zdobyć wiedzę zakresu aktywnego liderstwa, ale także nawiązać znajomości i partnerstwa z przedstawicielami organizacji Litewskich.

Za przykłady dobrych praktyk będą ukazane projekty realizowane w ciągu ostatnich 10 lat przez Fundusz. W swoich regionach przeszkoleni liderzy przeprowadzą lekcje edukacyjne o Funduszu i jego ideach. Zadaniem młodzieży, przy wsparciu swoich liderów, będzie zorganizowanie i przeprowadzenie w swoim regionie akcji społecznej, promującej solidarność polsko-litewską. Młodzież udokumentuje swoje inicjatywy i relację z nich umieści na stronie projektu.

Realizatorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni i zaproszeni na XII Ekonomicznym Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt na numer telefonu 81 536 10 94
lub adres email: o.stankowska@eds-fundacja.pl.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Projekt finansowany przez
ZOBACZ JAK PRACOWALIŚMY


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ