EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU


21.02.2017r., Lublin Rekrutacja do projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


W dn. 1.03. – 13.03.2017 odbędzie się rekrutacja osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Projekt „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!” realizowany jest przez „Pretender” Adrian Wronka w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.


Więcej informacji na: http://pomyslidotacja.pretender.pl/