EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


02.06.2016 r., Lublin Międzynarodowe szkolenie "Młodzi na rynku pracy" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na międzynarodowe szkolenie "Młodzi na rynku pracy" - 19.06.2016-28.06.2016

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Młodzi na rynku pracy” finansowanego ze środków programu Erasmus+ (KA2, Partnerstwa Strategiczne). Jest to jedno z zaplanowanych działań projektowych. Szkolenie prowadzone w języku angielskim przy współudziale prowadzących z Malty, Słowacji i Włoch.

Miejsce szkolenia: Nasutów k. Lublina

Termin szkolenia: 19.06.2016-28.06.2016

W trakcie szkolenia: prezentacje, warsztaty, dyskusje, praktyczne przykłady metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy z młodymi ludźmi stosowane w krajach partnerskich.

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie

 

TEMATYKA SZKOLENIA

  1. Innowacyjne i efektywne  drogi transferowania wiedzy i kształtowania właściwych postaw wśród młodzieży.
  2. Rola szkoły i zajęć dodatkowych w procesie kształtowania właściwych umiejętności i kompetencji u młodych.
  3. Jak pracować z młodymi ludźmi w efektywny I atrakcyjny sposób.
  4. Metody pracy w grupie.
  5. Rola efektywnej komunikacji  w różnych sferach życia młodych ludzi.
  6. Kreatywności jako klucz do efektywnego treningu.
  7. Jakie postawy i cechy powinny być kształtowane i trenowane tak, by pomóc młodym ludziom być przedsiębiorczymi?
  8. Zarządzanie projektem – jakie kompetencje się z tym wiążą? W których sferach życia są one potrzebne?
  9. Znaczenie pracy zespołowej w codziennym życiu młodych ludzi.

Liczba miejsc ograniczona!


Decyduje kolejność zgłoszeń.


Kontakt:       
Monika Drąg
Specjalistka ds. Projektów Międzynarodowych
e.mail: m.drag@eds-fundacja.pl
Tel. Tel. 81 534 61 91


Witryna projektu: http://www.youth-competences.euFormularz zgłoszeniowy

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 – 19.06.2016 (Niedziela)

Do 14:00                  
– Przybycie uczestników
14:30 – 15:30 –         
– Obiad
15:30  – 16:30
–  Sesja otwierająca, Rejestracja, Prezentacja uczestników, Omówienie kwestii organizacyjnych
16:30 – 18:00
– Prezentacja projektu, Omówienie celów i programu projektu, opis  dotychczas wykonanej pracy.
18:00 -                     
–  Kolacja/wieczór integracyjny

Dzień 2 – 20.06.2016 (Poniedziałek)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09: 00 – 10:30
– Nauczyciel  czy  coach? – innowacyjne i efektywne  drogi transferowania  wiedzy i kształtowania właściwych postaw wśród młodzieży.  Prezentacja i dyskusja
10:30 – 11:00
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Jak i kiedy możemy kształtować umiejętności i kompetencje miekkie u   młodych ludzi? – rola szkoły i zajęć dodatkowych w procesie kształtowania właściwych umiejętności i kompetencji u młodzieży.  
12:30 – 13:30
–  Obiad
14:00 – 15:30
– Jak pracować z młodymi ludźmi w efektywny i atrakcyjny sposób. Prezentacja metod/ dyskusja.
15:30 – 16:00
–    Przerwa kawowa
16:00 – 17:30
–    Metody pracy w grupie (Warsztaty)
18:00                   
– Kolacja

Dzień  3 – 21.06.2016 (Wtorek)

08:00 – 09:00  
–  Śniadanie
09:00 – 10:30
–   Komunikacja – lekcja z użyciem przygotowanych scenariuszy
10:30 – 11:00  
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30  
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30 
–  Obiad
13:30 – 15:00
–  Znaczenie efektywnej komunikacji  w różnych sferach życia młodych ludzi (szkoła praca, prywatne życie)
15:00 – 15:30
– Przerwa kawowa
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody nauczania młodych ludzi zasad codziennej komunikacji- warsztaty
17:00 –17:45
- Jak komunikować się z uczniami/studentami aby nauczyć ich zasad efektywnej komunikacji – warsztaty/dyskusja. 
18:00              
 –  Kolacja

Dzień  4 – 22.06.2016 (Środa)

08:00 – 09:00  
–  Śniadanie
09:00–10:30
– Aktywność pozaszkolna (wolontariat itd.) Czy jest to pomocne w rozpocząciu kariery?
10:30 – 11:00  
–   Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w działalność instytucji  pozarządowych, lokalnych organizacji społecznych, działalność  wolontariacką itd.
12:30 – 13:30  
–   Obiad
13:30
–  Wizyta w Lublinie (Miejsca zostaną wybrane później).

Dzień  5 – 23.06.2016 (Czwartek)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09:00 – 10:30
– Kreatywność– Lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00
 – Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30
– Obiad
13:30 – 15:00
– Co oznacza- kreatywna młoda osoba? Właściwe rozumienie znaczenia kreatywności jako klucz do efektywnego treningu.
15:00 – 15:30
–   Przerwa kawowa
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody pomagania młodym ludziom odkrywać ich kreatywność. (warsztaty)
17:00 – 17:45
– Kreatywny nauczyciel = kreatywny student?– warsztaty/dyskusja 
18:00              
–Kolacja

Dzień 6 – 24.06.2016 (Piątek)

08:00 – 09:00
 – Śniadanie
09:00 – 10:30
–   Przedsiębiorczość – lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00  
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz   sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30
 – Obiad
13:30 – 15:00
–Co czyni młodą osobę przedsiębiorczą? Jakie postawy i cechy powinny być    kształtowane i trenowane tak, by pomóc młodym ludziom być   przedsiębiorczymi?
15:00 – 15:30
–   Przerwa kawowa
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody pomagania młodym ludziom w kształtowaniu  przedsiębiorczych postaw i kompetencji
17:00 –17:45
–Jak kształtować przedsiębiorcze kompetencje młodych ludzi w tzw    „międzyczasie" ,  nie podczas regularnych zajęć. – warsztaty/dyskusja. 
18:00             
 –  Kolacja

Dzień  7 – 25.06.2016 (Sobota)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09:00 – 10:30
–    Zarządzanie projektem – lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00  
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz  sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30  
 Obiad
13:30 – 15:00
– Zarządzanie projektem – jakie kompetencje się z tym wiążą? W których sferach życia są one potrzebne?
15:00 – 15:30
– Przerwa kawowa.
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody pracy z młodymi ludźmi, mające na celu   pomóc im nauczyć się wdrażać elementy zarządzania projektami w ich życiu.
17:00 – 17:45
– Czas wolny 
18:00             
 –  Kolacja

Dzień 8 – 26.06.2016 (Niedziela)

8:00 – 9:00  
– Śniadanie
9:00 –  19:00  
 –  Wizyta w Kazimierzu Dolnym    

Dzień  9 – 27.06.2016 (Poniedziałek)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09:00 – 10:30
– Praca zespolowa– lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00
– Przerwa kawowa.
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz    sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30
–   Obiad
13:30 – 15:00
–  Znaczenie pracy zespołowej w codziennym życiu młodych ludzi.- Jak pomóc   im zrozumieć znaczenie pracy zespołowej
15:00 – 15:30
–  Przerwa kawowa.
15:30 – 17:00
– Praca zespołowa w praktyce- jak uczyć młodych ludzi tej cechy.
17:00 – 17:45
– Gry jako narzędzie pomagające młodym ludziom zachowywać się jak zespół.
18:00              
 –  Kolacja

Dzień 10 – 28.06.2016 (Wtorek)

8:00 – 9:00
–    Śniadanie
9:00 – 10:30
–  Ewaluacja treningu. Podsumowanie zaprezentowanych treści, dyskusja o tym  czego uczestnicy się nauczyli i doświadczyli.
10:30 – 11:00
–Przerwa kawowa
11:00-12:30
– Wymiana doświadczeń i pomysłów na efektywne narzędzia i metody użyte  podczas pracy z młodymi ludźmi.
12:30 – 13:30
 –   Obiad
13:30              
 –  Wyjazd uczestników.