EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


29.04.2016 r., Lublin Peace Summer School Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Już dziś rozpoczynamy realizację projektu Peace Summer School, w ramach którego młodzież z Polski, Niemiec i Francji będzie dyskutować na temat wpływu wydarzeń z I wojny światowej na naszą współczesność i politykę zagraniczną naszych krajów. Spotkanie młodzieży potrwa do 6 maja 2016r.

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i stanowi kontynuację cyklu spotkań młodzieży z różnych krajów Europejskich. Pierwsze spotkanie młodzieży odbyło się w 2014r i zapoczątkowało cykl spotkań poświęcony tematyce I wojny światowej. W trakcie tych spotkań, młodzież zapoznaje się z różnymi aspektami dotyczącymi przebiegu I wojny światowej, odwiedza miejsca pamięci związane z I wojną, a także prowadzi dyskusje dotyczące wpływu I wojny na obecną politykę państw europejskich.

Oprócz wymiaru edukacyjnego, spotkanie młodzieży ma także wymiar kulturalny. W Trakcie organizowanych każdego dnia wieczorów narodowych uczestnicy mają okazję lepiej poznać kulturę i zwyczaje krajów swoich kolegów. Dodatkowo, wszyscy wspólnie pracują nad układami tanecznymi związanymi z tematyką współpracy państw europejskich opartej na wspólnych doświadczeniach wojennych naszych krajów.

W tym roku spotkanie jest realizowane w Polsce, a za jego organizację odpowiada nasza Fundacja. Młodzież z Polski, Niemiec i Francji spędzi w Nasutowie 7 najbliższych dni, ucząc się historii, poznając bliżej swoje kultury, dyskutując o wspólnej przyszłości i bawiąc się przygotowując układy taneczne.