EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


08.02.2016 r., Lublin Zapraszamy na kursy języka polskiego i program integracyjny dla cudzoziemców EDS-FNS

 

Chcesz dobrze nauczyć się języka polskiego? Jesteś studentem z zagranicy, rozmawiasz po polsku, ale chcesz zdobyć poziom A2, B1 lub B2? I do tego certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego. Jeśli tak, to weź udział w naszym projekcie "Polski. To rozumiem!".

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • student / studentka lubelskich uczelni, którzy są na 1 i 2 roku studiów I stopnia lub
    1 roku studiów II stopnia (magisterskich)
  • student / studentka posiadająca prawo pobytu w Polsce (karta pobytu lub wiza)
  • uczestnik projektu nie może posiadać Karty Polaka.

W ramach projektu oferujemy min.:

Kursy języka polskiego
- zajęcia dla studentów, którzy znają język przynajmniej na poziomie A2. Jeden lub dwa semestry zajęć zakończonych egzaminem i  certyfikatem. Kursy będą rozpoczną się w drugiej połowie lutego i będą trwać do czerwca. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu, po 3 godziny.

Program Adaptacji Kulturalnej
- kompleksowy program mający na celu pomoc uczestnikom projektu w zapoznaniu się z miastem, w którym studiują. Uczestnicy projektu wezmą udział w licznych  aktywnościach, m.in. zwiedzaniu najważniejszych atrakcji historycznych i kulturalnych Lublina, udział w grze miejskiej, uczestnictwo w zajęciach związanych z kultywowanie polskich tradycji (np. wspólne lepienie pierogów).

Program Adaptacji Społecznej
- spotkania z doradcą zawodowym, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, poruszanie się po polskim rynku pracy, indywidualne sesje coachingowe, szkolenia z dress code obowiązującego na polskim ryku pracy, seminaria informacyjne w obszarze praw i obowiązków cudzoziemców, „Mini-słownik polskiego rynku pracy dla obcokrajowców” oraz adaptacja przedsiębiorcza (warsztaty dotyczące zakładania działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce).
Projekt będzie realizowany na terenie Lublina od XII 2015r. do IX 2017r.


Udział w projekcie jest bezpłatny!


 

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”.

DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa / PDF
Załącznik do formularza złoszeniowego / PDF


Formularz zgłoszeniowy:

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać kontaktując się z
 biurem projektu Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
ul. Przechodnia 4, II piętro, 20-003 Lublin,
tel. 081 534 61 91; e-mail: eds@eds-fundacja.pl