EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


NASZE AKTUALNE PROJEKTY

NowyStaw

JĘZYK
TO PODSTAWA!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

ZMIANA NA
LEPSZE

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU
W PROJEKTACH

NOWOŚCI W FUNDACJI


NowyStaw


listopad 2018r. Lublin Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina oraz Urząd Miasta Nowy Sącz wspólnie zrealizowali projekt: „Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.11.2018 II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

Już po raz XIV, w dniu 15 listopada 2018 w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (ul. Bursaki 12), odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Organizatorami wydarzenia byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Informacyjna Europe Direct w Polsce oraz Słupski Instytut ds. Młodzieży. Partnerem wydarzenia na szczeblu lokalnym była Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


listopad 2018r. Lublin - Nasutów Patriotyczne śpiewanie w Nasutowie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w patriotycznym śpiewaniu, które odbędzie się w niedzielę, 11.11.2018 r., o godzinie 16.00, w Domu Nasutów, (Nasutów 98 A).

Patriotyczne Śpiewanie to uroczyste, wspólne, rodzinne i wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych, mające na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

WIĘCEJ INFORMACJI
listopad 2018r. Lublin Zaproszenie na Zjazd Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Europe Direct Lublin

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Sali Multimedialnej Areny Lublin. Ponadto zapraszamy uczniów do uczestnictwa w konkursie fotograficznym (klasy IV – VIII) pt. "Lubelskie – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość".

WIĘCEJ INFORMACJI23.10.2018 Zaproszenie na konferencję pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”

Serdecznie zapraszamy na konferencję promującą publikację pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”, która odbędzie się w dniu 23.10.2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie o godzinie 9:45, Collegium Jana Pawła II, aula C-1031, Al. Racławickie 14. Wydarzenie będzie poprzedzone Dialogiem Obywatelskim.

WIĘCEJ INFORMACJI


24-25.10.2018 II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
PRZYZNANIE CERTYFIKATÓW „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

WIĘCEJ INFORMACJI


Październik 2018r. Lublin Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego
z dnia 3.10.2018r. na Bazie Konkurencyjności
(nr ogłoszenia 1140967)
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

WIĘCEJ INFORMACJI


01 października 2018r. Lublin ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "LUBELSCY ZAWODOWCY" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Projekt pn. "Lubelscy Zawodowcy" jest realizowany przez firmę Róg spółka jawna Consulting & Business Training z siedzibą w Dębicy, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.09.01.00-06-0164/16-00 z dnia 27.07.2017 r.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019, w ramach Osi 9 – Rynek pracy, Działania 9.1 – Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 3 294 097,53 PLN, a kwota dofinansowania to 3 129 392,65 PLN.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


01 października 2018r. Lublin ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU "REWITALIZACJA" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Projekt pn. "Rewitalizacja" skierowany jest do osób niezatrudnionych ( w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, z niepełnosprawnościami, z obszaru województwa lubelskiego poddanego rewitalizacji
Formy wsparcia przewidziane w projekcie to: indywidualna diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczno-doradcze: indywidualne, szkolenie zawodowe (sprzedawca/telemarketer, robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1, pracownik obsługi biurowej z elementami kadr), 3 i 4 miesięczny staż zawodowy, indywidualne pośrednictwo pracy. Na każdą formę wsparcia przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

WIĘCEJ O PROJEKCIE


wrzesień 2018r. Lublin - Nasutów Inscenizacja
z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego
i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw 25.09.2018 r. w miejscowości Nowy Staw koło Lublina zorganizowała historyczne widowisko plenerowe „Droga do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość na Lubelszczyźnie”.

RELACJA Z INSCENIZACJI


wrzesień 2018r. Lublin KONWENT – REGIONALNA SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw / OWES

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w wydarzeniu ,,KONWENT – REGIONALNA SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM”, które odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralnym 1, w dniach 4-5 października 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.08.2018 Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 - konkurs

Informujemy, iż ogłoszony został Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 mający na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

WIĘCEJ INFORMACJI


Aktywnie współpracujące miasta – przyszłość młodego pokolenia

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Urząd Miasta Nowy Sącz są organizatorami konkursu dedykowanego wszystkim młodym, aktywnym liderom pochodzącym z Nowego Sącza i miast partnerskich. Organizowany konkurs: "Aktywnie współpracujące miasta – przyszłość młodego pokolenia " realizowany jest w ramach projektu Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony.

WIĘCEJ

Actively cooperating cities – the future of young generation

European Meeting Centre - Nowy Staw Foundation and Municipality of Nowy Sącz are the organisers of the competition that is dedicated to all young, active leaders form Nowy Sącz and its sister cities. The competition: "Actively cooperating cities – the future of young generation" is organised in the framework of the project Actively cooperating cities – active regions.

MORE


WYSZUKAJ Z GOOGLE NA STRONACH FUNDACJI