EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


NOWOŚCI


SZANOWNI PAŃSTWO!
ULEGŁ ZMIANIE NUMER TELEFONU FUNDACJI.
AKTUALNY TO: +48 511 403 155maj 2018r. Lublin 25 lat minęło jak jeden dzień… Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

23 czerwca 2018 obchodziliśmy w Nasutowie jubileusz 25-lecia istnienia Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i uświetnili ten wieczór. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy także tym, którzy nie mogli przybyć, ale przesłali nam moc serdecznych życzeń i pozdrowień z różnych części Polski i świata. Cieszymy się, że grono Przyjaciół Fundacji jest tak szerokie.

WIĘCEJ INFORMACJIczerwiec 2018r. Lublin Zapraszamy na wystawę "Karol Ziemski bohater naszych ziem" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W sobotę 23.06.2018 r., w Domu Nasutów, otwarto wystawę pt. „Karol Ziemski bohater z naszych ziem”. Otwarcia dokonał Sergiusz Kieruzel, były Prezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Wystawa dostępna dla zwiedzających w dniach 23.06.2018-15.07.2018. Wstęp bezpłatny.

WIĘCEJ INFORMACJIczerwiec 2018r. Lublin Szkolenie „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych” Europe Direct / Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina (Nasutów 98a) w dniu 27 czerwca 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJImaj 2018r. Lublin konferencja programu
Równać Szanse
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W imieniu własnym, Fundacji Fundusz Lokalny SMK, a także pozostałych Partnerów: Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Gminy Jabłonna, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur serdecznie zapraszamy na Lubelską Regionalną Konferencję Programu “Równać Szanse” MŁODZIEŻOWE INSPIRACJE, która odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJImaj 2018r. TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

W dniu 01.05.2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Czas na zmiany” !!!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

  • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego oraz pracownicy zatrudnieni na obszarze województwa lubelskiego),
  • osób z obszaru województwa lubelskiego, tj. osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem

WIĘCEJ INFORMACJImaj 2018r. Lublin Dzień Europy w Lublinie! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Tradycyjnie 9 maja oraz w okolicach tej daty obchodziliśmy Dzień Europy. W Lublinie obchodzone przez nas święto obfitowało w wiele ciekawych wydarzeń.

WIĘCEJ INFORMACJI
Kwiecień 2018r. Lublin "Młodość szansą!" - rozpoczynamy rekrutację do Projektu Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Rozpoczynamy rekrutację do Projektu "Młodość szansą!" - podnieś z nami swoje kwalifikacje i zdobądź doświadczenie zawodowe.
Jeśli masz od 18 do 29 lat, jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, nie uczysz się w trybie dziennym, ani nie kształcisz i mieszkasz na terenie województwa świętokrzyskiego zgłoś się do nas już dziś. Skorzystaj bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego oraz trzy miesięcznych staży.

WIĘCEJ INFORMACJI
25 kwietnia 2018r. Lublin Szkolenie "Bądź przedsiębiorczy – dotacje, szkolenia, staże" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej, oraz szkolenia i staże. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 14.05.2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI
02 maja 2018r. Lublin Dzień Europy w Lublinie! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych obchodach Dnia Europy w Lublinie!

WIĘCEJ INFORMACJI
02 maja 2018r. Lublin Serdecznie zapraszamy na sportowe świętowanie Dnia Europy! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Chcesz na sportowo oraz rodzinnie świętować Dzień Europy? Lubisz wycieczki rowerowe w pięknej okolicy? Lubisz, gdy wokoło dzieje się coś ciekawego?
Jeśli tak, to zapraszamy na Europejski Piknik Rowerowy, który odbędzie się w sobotę w dniu 12 maja 2018 r. w Nasutowie pod Lublinem.

WIĘCEJ INFORMACJI
kwiecień 2018r. Lublin Projekt "Młodość moją szansą!" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
Weź udział w bezpłatnym projekcie "Młodość moją szansą!"

Zachęcamy do udziału mieszkańców z całego województwa podkarpackiego:

WIĘCEJ INFORMACJI
marzec 2018r. Lublin Początek projektu
"Kierunek Praca"
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Od dnia 01.03.2018 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o. rozpoczęła realizację projektu Kierunek PRACA na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

WIĘCEJ INFORMACJI
08 luty 2018r. Lublin SZKOLENIE PT. "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie serdecznie zapraszają przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać środki na rozwój działalności gospodarczej oraz planują podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników na bezpłatne szkolenie.

WIĘCEJ INFORMACJI15 marzec 2018r. Lublin "DZIENNIKARZE ZAWODÓW"

Obecnie realizujemy projekt: "DZIENNIKARZE ZAWODÓW", który stanowi model praktyk zawodowych oparty o wywiady zawodowe realizowane prze uczniów szkół zawodowych pod opieką studentów psychologii. Zakładanym efektem projektu jest opracowanie broszury na temat tranzycji zawierającej teksty uczniów, studentów oraz doradców zawodowych na temat prowadzonego eksperymentu oraz opracowanie modelu innowacji możliwego do wykorzystania przez organizatorów staży – przyszłych użytkowników rozwiązania.

WIĘCEJ INFORMACJI08 luty 2018r. Lublin Przemysł 4.0
i jego wpływ na rynek pracy

Już w czwartek rozpoczynamy Seminarium pt. "Przemysł 4.0 i jego wpływ na rynek pracy"

Celem seminarium będzie m.in. znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki wpływ na społeczeństwo ma Przemysł 4.0?
Jak Przemysł 4.0 wpłynie na warunki pracy?
Jaka jest rola pracownika w skomputeryzowanym środowisku pracy?
Jak przygotować się do podjęcia zawodów przyszłości?
W jaki sposób Przemysł 4.0 wpłynie na prawa pracownicze?

WIĘCEJ INFORMACJI01 grudnia 2017r. Lublin Postaw na biznes!: nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z Fundacją Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju informuje, że nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach: 02 grudnia – 12 grudnia 2017 r. do godz. 09:00

WIĘCEJ INFORMACJIGrudzień 2017r. Lublin Rozpoczynamy realizacje projektu "Biznes na Start"

Projekt "Biznes na Start" ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce "O Projekcie").

Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację.

WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ NOWOŚCI W 2016 ROKU
WYSZUKAJ Z GOOGLE NA STRONACH FUNDACJI
POLECAMY


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


EDS-FNS


OEWS


EDS-FNS


OEWS


EDS-FNS


EDS-FNS


FEML

FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW


EDS-FNS
NAGRODA SPOŁECZNA
IM. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO


nagroda

Europejska Nagroda Obywatelska
dla Tomasza Różniaka
Prezesa Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
DZIAŁY PROGRAMOWE FUNDACJI