EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


NOWOŚCI


SZANOWNI PAŃSTWO!
ULEGŁ ZMIANIE NUMER TELEFONU FUNDACJI.
AKTUALNY TO: +48 511 403 155
kwiecień 2018r. Lublin Projekt "Młodość moją szansą!" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Szukasz pracy i potrzebne są Ci nowe kwalifikacje?
Chcesz wejść na rynek pracy, ale nie wiesz od czego zacząć?
Weź udział w bezpłatnym projekcie "Młodość moją szansą!"

Zachęcamy do udziału mieszkańców z całego województwa podkarpackiego:

WIĘCEJ INFORMACJI
marzec 2018r. Lublin Początek projektu
"Kierunek Praca"
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Od dnia 01.03.2018 roku EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW w partnerstwie z Inspires sp z.o.o. rozpoczęła realizację projektu Kierunek PRACA na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

WIĘCEJ INFORMACJI
08 luty 2018r. Lublin SZKOLENIE PT. "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie serdecznie zapraszają przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać środki na rozwój działalności gospodarczej oraz planują podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników na bezpłatne szkolenie.

WIĘCEJ INFORMACJI15 marzec 2018r. Lublin "DZIENNIKARZE ZAWODÓW"

Obecnie realizujemy projekt: "DZIENNIKARZE ZAWODÓW", który stanowi model praktyk zawodowych oparty o wywiady zawodowe realizowane prze uczniów szkół zawodowych pod opieką studentów psychologii. Zakładanym efektem projektu jest opracowanie broszury na temat tranzycji zawierającej teksty uczniów, studentów oraz doradców zawodowych na temat prowadzonego eksperymentu oraz opracowanie modelu innowacji możliwego do wykorzystania przez organizatorów staży – przyszłych użytkowników rozwiązania.

WIĘCEJ INFORMACJI08 luty 2018r. Lublin Przemysł 4.0
i jego wpływ na rynek pracy

Już w czwartek rozpoczynamy Seminarium pt. "Przemysł 4.0 i jego wpływ na rynek pracy"

Celem seminarium będzie m.in. znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki wpływ na społeczeństwo ma Przemysł 4.0?
Jak Przemysł 4.0 wpłynie na warunki pracy?
Jaka jest rola pracownika w skomputeryzowanym środowisku pracy?
Jak przygotować się do podjęcia zawodów przyszłości?
W jaki sposób Przemysł 4.0 wpłynie na prawa pracownicze?

WIĘCEJ INFORMACJI01 grudnia 2017r. Lublin Postaw na biznes!: nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz z Fundacją Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju informuje, że nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach: 02 grudnia – 12 grudnia 2017 r. do godz. 09:00

WIĘCEJ INFORMACJIGrudzień 2017r. Lublin Rozpoczynamy realizacje projektu "Biznes na Start"

Projekt "Biznes na Start" ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce "O Projekcie").

Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację.

WIĘCEJ INFORMACJI30 listopada 2017r. Lublin WYSTAWA "PRZYJAŹŃ, EDUKACJA, WSPÓLNA HISTORIA" W NASUTOWIE

30 października 2017 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie została otwarta wystawa "Przyjaźń, edukacja, wspólna historia". Wystawa została przygotowana z okazji jubileuszu 10-lecia Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Zaprezentowano fotografie dokumentujące projekty realizowane w ramach Funduszu od początku jego istnienia.

WIĘCEJ INFORMACJI2017 Lublin "Inkubator Współpracy Akademickiej"

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zachęcają przedstawicieli i członków kół naukowych do zapoznania sie z projektem "Inkubator Współpracy Akademickiej".

"Inkubator Współpracy Akademickiej"- projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – odbył się w dniach 4-8 września 2017 w ramach XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów (Nowy Sącz/Krynica). Lider projektu: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, partner projektu: Parlament Studentów RP. Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni networkingowej dla studentów, rozwój ich kompetencji miękkich, a także stworzenie pomysłów i sieci współpracy studenckiej na arenie krajowej i międzynarodowej. W witrynie projektu przedstawiamy jego efekty wypracowane w formie publikacji przez samych uczestników projektu jak również ekspertów pracujących i współpracujących z Fundacją Nowy Staw. Życzymy miłej lektury!

WIĘCEJ INFORMACJI23.10.2017 Lublin "Don't Panic – organize yourself," czyli poznawanie technik zarządzania czasem w międzynarodowym środowisku i okazja do stworzenia przyjaźni na całe życie.

W dniach 13-20 października 2017, 30 młodych ludzi z Polski, Litwy, Włoch, Rumunii i Turcji wzięło udział w projekcie pod nazwą "Don't Panic – organize yourself," który sfinansowany został z funduszu programu Erasmus +. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać metody i narzędzia, które mogą znacznie usprawnić zarządzanie czasem i sobą w czasie. Międzynarodowy charakter spotkania był okazją do przełamania wzajemnych stereotypów, wyjścia ze swojej strefy komfortu i podniesienia swoich umiejętności językowych.

WIĘCEJ INFORMACJI23.10.2017 Lublin Mapera Tandale - budowa przedszkola wraz infrastrukturą sanitarną dla dzieci z Tandale -dzielnicy Dar Es Salam w Tanzanii .

Europejski Dom Spotkań Fundacją Nowy Staw realizuje w partnerstwie z Organizacja TASODEC (Tanzania Social Development Center) założoną przez Ojców Białych Misjonarzy Afryki działająca na terenie Tanzanii, projekt Mapera Tandale - budowa przedszkola wraz infrastrukturą sanitarną dla dzieci z Tandale -dzielnicy Dar Es Salam w Tanzanii .

WIĘCEJ INFORMACJI14.10.2017 Lublin "Don't Panic – organize yourself"

Już od 13 października 30osób z Polski, Litwy, Włoch, Litwy oraz Turcji uczestniczy w projekcie "Don't Panic – organize yourself", realizowanym ze środków programu Erasmus+. Przez kilka najbliższych dni, młodzież będzie dyskutować o tym jak wygląda w ich krajach i kulturach podejście do zarządzania czasem, planowania, punktualności, oraz organizacji codzienności.

WIĘCEJ INFORMACJIProjekt „Przełamujemy Stereotypy”- impuls do zmiany swiatopoglądu, okazja do nawiązania przyjaźni i rozwinięcia swojej kreatywności oraz umiejętnosci PR-owych

W dniach 11-18 września odbyło się spotkanie polsko-ukraińskie pod nazwą „Przełamujemy stereotypy”, które sfinansowane zostało z funduszu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Trzydziestu uczestników projektu miało okazję poszukać odpowiedzi na pytania dotyczące źródła stereotypów oraz ich istnienia we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Na własnej skórze mogli sprawdzić czy pochodzenie wpływa na odbiór nas jako osób— odkrywając i analizując powszechnie znane stereotypy, jak również te polsko-ukraińskie.

WIĘCEJ INFORMACJIZ rąk Prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka otrzymaliśmy Nagrodę Społeczną im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W roku 25-lecia działalności naszej Fundacji nagroda prymasowska przyznana została za dzieła inspirowane i promujące katolicką naukę społeczną. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jana Żaryna szczególnie doceniiła praktyczne wdrażanie zasad i upowszechnianie ich wśród młodzieży oraz organizację Chrześcijańskich Tygodni Społecznych.

WIĘCEJ INFORMACJIŁańcuch solidarności to nasza najnowsza inicjatywa, którą przygotowaliśmy na 10 - lecie polsko - litewskiej wymiany młodzieży. Nawiązuje ona do idei bałtyckiego łańcucha żywych rąk, który w 1989 roku połączył ponad 2 miliony Litwinów, Łotyszy i Estończyków. W naszym domu w Nasutowie szkolimy obecnie 20 młodych liderów z Polski i Litwy. Uczą się jak organizować i przeprowadzać akcje społeczne. A już niedługo utworzą własne akcje i wirtualny łańcuch solidarności łączący Lublin z Wilnem i Polskę z Litwą. Łańcuch promujący zaangażowanie społeczne, wolontariat, współpracę i empatię.

WIĘCEJ INFORMACJI


Dzień Europy już za nami. Chociaż w przypadku Lublina były to raczej Dni Europy, które obchodziliśmy w zasadzie w trzech terminach. Ostatnim punktem programu podczas obchodzenia Dnia Europy było Europejski Rodzinny Piknik Rowerowy, zorganizowany w dniu 13 maja 2017r.

WIĘCEJ INFORMACJI


17.05.2017r., Lublin Dzień Europy w Lublinie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw - EUROPE DIRECT Lublin


Dzień Europy już za nami. Chociaż w przypadku Lublina były to raczej Dni Europy, które obchodziliśmy w zasadzie w trzech terminach.

WIĘCEJ INFORMACJI


12.05.2017r., Lublin DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: Koordynator Projektu

WIĘCEJ INFORMACJI

09.05.2017r., Lublin Be The Change! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Chcemy podzielić się z wami efektami naszego projektu wymiany międzynarodowej pt. BeTheChange! realizowanego ze środków programu Erasmus+ Projekt odbywał się w dniach 22-29 kwietnia 2017 w Nasutowie koło Lublina. Wzięło w nim udział 28 młodych osób, które na co dzień aktywnie działają w różnych organizacjach, bądź rozpoczynają swoją przygodę z NGO. Uczestnicy pochodzili z 5 krajów: Polski, Francji, Rumunii, Włoch i Litwy.

WIĘCEJ INFORMACJI


09.05.2017r., Lublin Weź udział w profesjonalnym szkoleniu „Be THE Leader” i rozwiń swoje kompetencje przywódcze! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Podczas sześciodniowego szkolenia poprowadzonego przez doświadczonych trenerów poznasz zasady autoprezentacji, stawiania sobie celów i realizowania ich. Nauczysz się budować zespół, podejmować działania promocyjne i upowszechniające. Dowiesz się co znaczy być dobrym i odpowiedzialnym liderem.

WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ NOWOŚCI W 2016 ROKU
WYSZUKAJ Z GOOGLE NA STRONACH FUNDACJI
POLECAMY


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS
NAGRODA SPOŁECZNA
IM. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


EDS-FNS


OEWS


EDS-FNS


OEWS


EDS-FNS


EDS-FNS


FEML

FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW


nagroda

Europejska Nagroda Obywatelska
dla Tomasza Różniaka
Prezesa Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
DZIAŁY PROGRAMOWE FUNDACJI