EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWNASZE AKTUALNE PROJEKTY

NowyStaw

Projekt
AKTYWNE KOBIETY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
AKTYWNI SPOŁECZNIE!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
AKTYWNI W LUBELSKIM

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
RESTART ZAWODOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY
URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ

NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
AKTYWNI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

INTEGRACJA
SPOŁECZNA I ZAWODOWA
UCHODŹCÓW
Z UKRAINY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
SUKCES OD ZARAZ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
ZINTEGROWANI
2 EDYCJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRACA BEZ BARIER!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
SUKCES OD ZARAZ
2 EDYCJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
ROZWIŃ SKRZYDŁA!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
„RAZEM”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW
TRZECIA EDYCJA

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
#EUROCM

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA
podkarpackie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

NOWE
PERSPEKTYWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW
NA PRAKTYKĘ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PRZEDSIĘBIORCZE
LUBELSKIE

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PODKARPACKIE
z POWERem W PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

NOWE
MOŻLIWOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

W SIECI
BEZ BARIER!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

WŁĄCZENI
SPOŁECZNIE!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PROJEKT
REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKCJA
AKTYWIZACJA!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

JĘZYK
TO PODSTAWA!

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

ZMIANA NA
LEPSZE

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KLUB
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "RAZEM"

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PROJEKTACH
KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

NOWOŚCI W FUNDACJI


Lipiec Modernizacja działalności i wzmocnienie odporności organizacji poprzez wprowadzenie nowych usług

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw realizuje przedsięwzięcie pt. Modernizacja działalności i wzmocnienie odporności organizacji poprzez wprowadzenie nowych usług.14.06.2024 WSCHODNI KONGRES MŁODYCH LIDERÓW

Jak wystrzegać się zagrożeń w sieci, sztuczna inteligencja w edukacji oraz wyzwania w działaniach Międzynarodowych Domów Spotkań to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas drugiej edycji Wschodniego Kongresu Młodych Liderów. W wydarzeniu udział wzięli młodzi liderzy z Polski, Ukrainy, Białorusi oraz Litwy.

Kongres odbył się w dniach 13-14 czerwca 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Inspiracją do realizacji Kongresu było XVIII edycji Forum Ekonomicznego Młodych Liderów (FEML), czyli największych w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowych społeczno-ekonomicznych konferencji organizowanych przez naszą Fundację jako impreza towarzysząca Forum Ekonomicznego w Karpaczu (wcześniej w Krynicy).

WIĘCEJ O WYDARZENIU

10.06.2024 ZAPROSZENIE
WSCHODNI KONGRES MŁODYCH LIDERÓW

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji Wschodniego Kongresu Młodych Liderów.

Wschodni Kongres Młodych Liderów to wydarzenie odbywające się równolegle z Samorządowym Kongresem Trójmorza, organizowanym już po raz 4. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Nasze wydarzenie z kolei zostało zainspirowane realizacją XVIII edycji Forum Ekonomicznego Młodych Liderów (FEML), czyli największych w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowych społeczno-ekonomicznych konferencji organizowanych przez naszą Fundację.
Celem naszego wydarzenia jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w podejmowaniu wspólnych działań w różnych obszarach oraz sieciowanie współpracy pomiędzy podmiotami, w których pracują/udzielają się młodzi ludzie. W tym roku podczas Kongresu będzie poruszana następująca tematyka: „Cyberbiezpieczeństwo”, „Sztuczna inteligencja w edukacji”, „XX lat Polski w Unii Europejskiej”, „Praca młodych w korporacji” oraz „Młody Lider na rynku pracy”.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDARZENIU


NowyStaw


Styczeń 2024 Program łamania stereotypów dotyczących osób w spektrum autyzmu

Od 1 stycznia 2024 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Program łamania stereotypów dotyczących osób w spektrum autyzmu" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ma na celu wypracowanie rekomendacji do kampanii promocyjnej na temat zatrudniania osób w spektrum autyzmu.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIENowyStaw


Marzec 2024 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU "POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

Projekt skierowany jest dla 60 osób z woj. lubelskiego powyżej 18 roku życia pozostających bez zatrudnienia, biernych zawodowo, długotrwale bezrobotnych, osób powracających na rynek pracy w tym osób z niepełnosprawnością oraz obywateli Ukrainy (zamieszkujących województwo lubelskie).

a w szczególności:

  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby bierne zawodowo
  • osoby pozostające bez zatrudnienia
  • osoby powracające na rynek pracy

WORK – LIFE – BALANCE
Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie 30 pracodawców i 20 pracowników odnośnie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pt. WORK – LIFE – BALANCE. Podczas szkolenia będą przekazywane informacje i praktyczne wskazówki dotyczące godzenia życia zawodowego z prywatnym.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

04.03.2024 Razem - inicjatywny z obszaru ekonomii społecznej.
Subregion puławski

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES) rozpoczął realizację projektu: „Razem - inicjatywny z obszaru ekonomii społecznej", który jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Obszar działania: subregion puławski (powiaty: biłgorajski, janowski, puławski, rycki, kraśnicki, opolski)

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej, w tym zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji z terenu subregionu puławskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, puławski, rycki, kraśnicki, opolski) woj. lubelskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

04.03.2024 Razem dla ekonomii społecznej.
Subregion chełmsko-zamojski

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES) rozpoczął realizację projektu: „Razem dla ekonomii społecznej", który jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej, w tym zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji z terenu subregionu chełmsko-zamojski (powiaty: krasnostawski, tomaszowski, hrubieszowski, zamojski i m. Zamość, chełmski i m. Chełm) woj. lubelskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIESTYCZEŃ 2024 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Projekt skierowany jest dla 100 cudzoziemców powyżej 18 roku życia będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce zamieszkujących województwo lubelskie, tj. teren miasta Lublin, powiat lubelski, teren miasta Zamość, powiat zamojski, teren miasta Biała Podlaska, powiat bialski, powiat hrubieszowski, teren miasta Chełm, powiat chełmski) w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej...

WIĘCEJ INFORMACJI
03.12.2023 SYMULACJA OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIGO

Interesujesz się Unią Europejską? Jesteś uczniem szkoły średniej z województwa lubelskiego? Jeśli Twoja odpowiedź na te pytania jest twierdząca, zapraszamy do uczestnictwa w Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego.

Nasze wydarzenie jest skierowane do uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, zaznajomienie młodzieży z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki i argumentacji, a także aktywizacja młodych ludzi oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym. Młodzi parlamentarzyści będą w tym roku dyskutować nad następującym zagadnieniem:

Czy polscy posłowie zasiadający w Parlamencie Europejskim w głosowaniu powinni poprzeć sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) PE, zalecające zmianę unijnych traktatów?

WIĘCEJ INFORMACJI25 października 2023 XXIII ZJAZD SZKOLNYCH KLUBÓW AKTYWNEGO EUROPEJCZYKA

Ponad stu uczniów wzięło udział w tegorocznym Zjeździe Szkolnych Klubów Aktywnego Europejczyka. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania był Europejski Rok Umiejętności.

WIĘCEJ INFORMACJI


06 października 2023 „Aktywni w Europie” zostało wsparte finansowo przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Z radością informujemy, że nasze zadanie „Aktywni w Europie” zostało wsparte finansowo przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Dofinansowanie obejmuje naszą aktywność w działaniach sieci Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA).06 października 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE


28 września 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE na stronie projektu.

ZAPYTANIA OFERTOWE


28 września 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE na stronie projektu.

ZAPYTANIA OFERTOWE


28 września 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Białej Podlaskiej

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE na stronie projektu.

ZAPYTANIA OFERTOWE17.06.2023 XII EDYCJA EUROPEJSKIEGO PIKNIKU ROWEROWEGO!

Pomimo niesprzyjającej pogody uczestnicy XII Europejskiego nas nie zawiedli i licznie zjechali do Nasutowa. Wspomniane wydarzenie miało miejsce w sobotę 17.06.2023 r. Podobnie jak w zeszłym roku do Nasutowa przyjechały dwie grupy rowerzystów, jedna z Lublina, a druga z Lubartowa. W trasę liczącą nieco ponad 15 kilometrów lubelska grupa tradycyjnie wyruszyła spod Galerii Olimp, a grupa lubartowska sprzed hali MOSIR. Najszybsi uczestnicy całą trasę pokonali w nieco ponad 30 minut. Na miejscu w Nasutowie na rowerzystów czekało mnóstwo atrakcji.

WIĘCEJ INFORMACJI15.06.2023 4 Ukraine" Siła Kobiet !

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową dedykowaną projektowi "4 Ukraine" Siła Kobiet finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Strona zawiera wywiady ze współczesnymi bohaterkami - uchodźczyniami z Ukrainy oraz kobietami pomagającymi uchodźcom na co dzień. Przedstawiamy sylwetki kobiet mieszkających i działających na terenie Ukrainy, Polski oraz Niemiec.
Strona zawiera 3 wersje językowe. Miłej lektury!

WIĘCEJ O PROJEKCIE


14.06.2023 Laureaci i podmioty certyfikowane w konkursie MRiPS Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Przedstawiamy wyniki VI edycji konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023"

WIĘCEJ INFORMACJI


12 czerwca 2023r. Ogłoszenie wyników konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Ogłoszenie wyników konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 r. nastąpi 14 czerwca br. o godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Relacja z przekazania wyników będzie dostępna w mediach społecznościowych MRiPS. Zapraszamy do oglądania.
07.06.2023 ZAPRASZAMY NA XII EDYCJĘ
EUROPEJSKIEGO PIKNIKU ROWEROWEGO!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina oraz Lubelszczyzny do uczestnictwa w XII edycji Europejskiego Pikniku Rowerowego, który odbędzie się w Domu Nasutów pod Lublinem (Nasutów 98A). Przejazd rowerowy oraz piknik jest zaplanowany na dzień 17.06.2023 r. i rozpocznie się o godzinie 10.00, na parkingu pod lubelską Galerią Olimp. Właśnie stamtąd wyruszymy wszyscy razem, w liczącą około 15 kilometrów trasę, z Lublina do Nasutowa.
Jak co roku organizujemy dla Państwa Europejski Piknik Rowerowy, podczas którego nie sposób będzie się nudzić!

Podczas Pikniku uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska informacyjne m.in. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie, działającego przy Urzędzie Marszałkowskim, EUROPE DIRECT Lublin, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ponadto przewidzieliśmy wiele innych, ciekawych atrakcji, jak np. wystawa zabytkowych samochodów, degustacja specjałów przygotowanych przez Dom Nasutów, znakowanie rowerów, żyroskop (urządzenie wykorzystywane przez pilotów w treningach), konkursy europejskie, a także wiele innych.

WIĘCEJ INFORMACJI


NowyStaw


06 czerwca 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Zamościu

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Zamościu.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

ZAPYTANIA OFERTOWE16-17.05.2023 WSCHODNI KONGRES MŁODYCH LIDERÓW

Prawie dwieście osób wzięło udział w zorganizowanym przez Fundację Nowy Staw Wschodnim Kongresie Młodych Liderów. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Samorządowego Kongresu Trójmorza, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Kongres odbył się w dniach 16-17.05.2023 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz w Dom Nasutów. Inspiracją do organizacji wyżej wspomnianej imprezy była realizacja siedemnastu edycji Forum Ekonomicznego Młodych Liderów (FEML), czyli największych w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowych społeczno-ekonomicznych konferencji.
We Wschodnim Kongresie Młodych Liderów wzięło udział ponad 180 osób nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz Gruzji. Kongres był doskonałym miejscem do dyskusji, wymiany opinii, poglądów oraz zacieśniania współpracy wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie uczestniczyli w panelach poświęconych m.in. sztucznej inteligencji, oczekiwaniom pracodawców wobec pracowników, a także kulisom otrzymania przez miasto Lublin Europejskiej Stolicy Młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI11.05.2023 Dzień Europy w Lublinie

Tradycyjnie, 9 maja obchodziliśmy Dzień Europy. W tym roku przypadła 73 rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. Wspomniana deklaracja wygłoszona przez Roberta Schumana, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji, zapoczątkowała proces integracji powojennej Europy.

Tegoroczny Dzień Europy celebrowaliśmy wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublin, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie, który działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Z okazji Dnia Europy mieszkańców naszego miasta postanowiliśmy obdarować kwiatami. Wspomnianą akcję rozpoczęliśmy o godzinie 10.30 na deptaku pod lubelskim Ratuszem. W tym miejscu rozstawiliśmy stoisko informacyjno-promocyjne, na którym Lublinianie mogli dowiedzieć się także m.in. o lubelskich inwestycjach zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zdobyć interesujące informacje na temat Unii Europejskiej. Akcja spotkała się z ciepłym przyjęciem mieszkańców naszego miasta.

WIĘCEJ INFORMACJI


11 maja 2023 Zapytanie ofertowe
Specjalista ds. cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie

Z uwagi na omyłkę w Załączniku 1 Formularz ofertowy Chełm w opublikowanym Zapytaniu ofertowym Specjalista ds. cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie z dnia 04 maja 2023r., Załącznik nr 1 Formularz ofertowy został zaktualizowany. Omyłka dotyczyła pkt IV, tj. Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na powyższe termin składania ofert został przedłużony do 12.05.2023r. W przypadku osób podchodzących do testu z języka ukraińskiego/polskiego - test odbędzie się w formie online, w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 9.00. Informacje te zaktualizowano także w zapytaniu ofertowym.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

ZAPYTANIA OFERTOWE


04 maja 2023 Zapytanie ofertowe
Specjalista ds. cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Specjalista ds. cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

ZAPYTANIA OFERTOWE


04 maja 2023 Zapytanie ofertowe
Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

ZAPYTANIA OFERTOWE


24 kwietnia 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Zamościu

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Zamościu.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU18.04.2023 WSCHODNI KONGRES MŁODYCH LIDERÓW

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Wschodnim Kongresie Młodych Liderów.

Wschodni Kongres Młodych Liderów to wydarzenie organizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw jako impreza towarzysząca Samorządowego Kongresu Trójmorza. Celem naszego wydarzenia jest przygotowanie osób młodych do uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości Polski, Europy i świata. Kongres stawia sobie za cel konfrontację wiedzy teoretycznej z faktycznymi problemami. W trakcie tego wydarzenia chcemy być świadkami nawiązywania współpracy organizacji z różnych państw europejskich, wymiany doświadczeń, a także organizowania wspólnych konferencji.

WIĘCEJ INFORMACJI


NowyStaw


29 marca 2023 Zapytanie ofertowe
Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

ZAPYTANIA OFERTOWE


29 marca 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie oraz Zamościu

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Tłumacz w punkcie informacyjno-doradczym w Chełmie oraz Zamościu.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

ZAPYTANIA OFERTOWE


17 marca 2023 Zapytanie ofertowe
Prawnik w punkcie informacyjno-doradczym w Białej Podlaskiej

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Prawnik w punkcie informacyjno-doradczym w Białej Podlaskiej.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE


17 marca 2023 Zapytanie ofertowe
Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE


09 marca 2023 Zapytanie ofertowe
Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym
w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do wypełnienia oferty na stanowisko Psycholog w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE


08 marca 2023 Zapytanie ofertowe
Tłumacz języka ukraińskiego w punkcie informacyjno-doradczym
w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do wypełnienia oferty na stanowisko Tłumacz języka ukraińskiego w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE

08 marca 2023 Zapytanie ofertowe
PRAWNIK W PUNKCIE INFORMACYJNO-DORADCZYM
W LUBLINIE, CHEŁMIE, ZAMOŚCIU I BIAŁEJ PODLASKIEJ

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do wypełnienia oferty na stanowisko Prawnik w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE
07.03.2023 Wschodni Kongres Młodych Liderów

Z ogromną przyjemnością informujemy o otwarciu rekrutacji na Wschodni Kongres Młodych Liderów, wydarzenie partnerskie Samorządowy Kongres Trójmorza 3Seas Local Government!
Wschodni Kongres Młodych Liderów to wydarzenie dedykowane osobom w wieku 18-35 i będzie odbywać się równolegle z Samorządowym Kongresem Trójmorza w dniach 16-18 maja 2023 roku w Lublinie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz Centrum Spotkania Kultur.
Wschodni Kongres Młodych Liderów odbędzie formacie stacjonarnym. Kongres będzie prowadzony w formie paneli dyskusyjnych, debat oksfordzkich oraz różnego rodzaju spotkań. Do paneli dyskusyjnych zostaną zaproszone osoby ze świata biznesu, nauki, polityki, gospodarki, edukacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się wymianami młodzieżowymi, a także reprezentanci Międzynarodowych Domów Spotkań w Polsce i za granicą.
Wydarzenie będzie doskonałą okazją dla młodych do nawiązania międzynarodowych partnerstw, wyposaży ich w wiedzę, pewność siebie, pokaże nowe perspektywy, zainspiruje do działania, a także umożliwi pozyskanie nowych kontaktów.

WIĘCEJ INFORMACJI


01 marca 2023 NOWY PROJEKT FUNDACJI - 4 Ukraine Siła kobiet

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu międzynarodowego projektu "4 Ukraine" Siła kobiet, którego celem jest kampania promująca postawy odważnych kobiet ukraińskich uciekających przed wojną oraz tych kobiet, które są zaangażowane w pomoc uchodźcom w Polsce, Niemczech oraz na Ukrainie.
W projekcie biorą udział młodzi ludzie - przedstawiciele trzech krajów, a ich zadaniem będzie – po uprzednim przeszkoleniu dziennikarskim - stworzenie reportaży przedstawiających historię oraz sylwetki tych kobiet.


02 marca 2023 Nabór wniosków w VI edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.

WIĘCEJ INFORMACJI


NowyStaw


17 lutego 2023 Zapytanie ofertowe
Specjalista ds. obsługi cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" zaprasza do wypełnienia oferty na stanowisko Specjalista ds. obsługi cudzoziemców w punkcie informacyjno-doradczym w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie projektu "Przyjazny i bezpieczny urząd III" po kliknięciu klawisza poniżej.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


NowyStaw

POLSKO-CZESKA MŁODZIEŻ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO
POLISH-CZECH YOUTH A CHANCE FOR A BETTER FUTURE

„Polsko-Czeska młodzież – szansa na lepszą przyszłość” to projekt, który będzie przeprowadzony w formie online. Potencjalnym odbiorcami projektu są ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18-35 lat. Tematyka projektu będzie nawiązywać do zmian zachodzących na świecie z powodu COVID-19.

The Project is an online project. The potential recipients of the project are young people aged 18-35. The subject of the project will refer to the changes taking place in the world due to COVID-19. The project participants will be examined in terms of concerns arising from the new situation in the world related to the labor market, the transfer of life to virtual reality and changes taking place in the V4 countries and the entire EU.

Obowiązki informacyjne beneficjenta
§ 14 lit i) Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” zobowiązuje beneficjenta do „umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych);”
WYSZUKAJ Z GOOGLE NA STRONACH FUNDACJI